Podcast số 22 – Khải Tượng Đầu Tiên

Joseph Smith đã thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta.  Ông đã nói về kinh nghiệm này:

“Tôi thấy một luồng ánh sáng ngay trên đầu tôi, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, ánh sáng ấy từ từ hạ xuống cho đến khi phủ lên tôi.

Khi ánh sáng chan hòa trên người tôi, tôi thấy có Hai Nhân Vật đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết.  Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng:

Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta, Hãy Nghe Lời Người

(Trân Châu Vô Giá – Joseph Smith Lịch Sử 1: 16-17)