Podcast số 20 – Tóm Tắt Các Phiên Họp Chủ Nhật của Đại Hội Trung Ương tháng Tư năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị tiên tri, sứ đồ, và những lãnh đạo khác của Giáo Hội chia sẻ các sứ điệp tập trung vào Đấng Ky Tô về tình yêu thương và niềm hy vọng. Đại hội lần thứ 191 vào các ngày 4 và 5, tháng Tư, năm 2021

Phiên họp sáng Chủ Nhật mang tính quốc tế rõ rệt, phản ánh một Giáo Hội toàn cầu. Mỗi người nói chuyện được kêu gọi đến từ một quốc gia khác nhau – và phần âm nhạc đã thu từ trước được trình bày bởi nhiều ca đoàn khác nhau trên khắp thế giới hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã khép lại buổi quy tụ ngày Sa Bát của Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 191 và mời gọi mọi người gia tăng đức tin. “Qua đức tin của anh chị em, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ gia tăng khả năng của anh chị em để dời núi trong cuộc đời của anh chị em, mặc dù những thử thách cá nhân của anh chị em có thể to lớn như Núi Everest.”

Anh Cả Ulisses Soares thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và là một người Brazil, đã nói rằng Đấng Cứu Rỗi là Đấng điều dưỡng của mọi linh hồn và các cánh tay của Ngài luôn giang ra cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài. Ông nói rằng qua Đấng Ky Tô, những người theo Ngài có thể nhận được “một sự thay đổi lớn lao trong tâm trí và tấm lòng” – mang lại một quan điểm mới mẻ về Thượng Đế và cuộc sống. Anh Cả người New Zealand S. Mark Palmer, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, nói rằng một sự hiểu biết về Sự Phục Sinh của Đấng Ky Tô mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống. “Tôi mời gọi tất cả những ai đang cảm thấy đau buồn, những ai đang vật lộn với nỗi nghi ngờ, những ai đang tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết, hãy đặt đức tin của mình nơi Đấng Ky Tô.” Chị Reyna Isabel Aburto, một người Nicaragua và là đệ nhị cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ đã dạy rằng nhờ sự cứu chuộc của Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh đầy vinh quang của Chúa Giê Su Ky Tô, “tấm lòng đau khổ có thể được chữa lành, nỗi thống khổ có thể trở thành sự bình an, và nỗi phiền muộn có thể trở thành hy vọng.”

Là một người Zimbabwe và là một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Cả Edward Dube đã dạy rằng các cá nhân có thể đối mặt với thử thách của cái chết bằng cách tiến bước với đức tin nơi Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài. Ông mời tất cả mọi người “đừng bao giờ bỏ cuộc.”Anh Cả Jose A. Teixeira thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, một người gốc Bồ Đào Nha, đã nhấn mạnh rằng việc biết được chúng ta là con cái của Thượng Đế là bước đầu tiên để trở về với ngôi nhà thiên thượng của chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô ban cho sự bảo vệ và Ngài dẫn những ai theo Ngài “đến bàn tiệc của cuộc sống tràn đầy niềm vui.” Anh Cả Taniela B. Wakolo người Fiji, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương đã làm chứng rằng “các mối quan hệ quý báu nhất của chúng ta là với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và với gia đình của chính mình, bởi vì các mối quan hệ của chúng ta với họ là vĩnh cửu.” Ông đã dạy rằng Cha Thiên Thượng biểu lộ tình yêu thương của Ngài dành cho con cái Ngài bằng cách ban cho các mối quan hệ vĩnh cửu, kêu gọi các vị tiên tri và sửa phạt khi cần thiết. Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương được sinh ra ở Hong Kong, nhắc nhở rằng “chúng ta có thể không thay đổi được tất cả những gì sắp tới, nhưng chúng ta có thể chọn cách chuẩn bị cho những gì sắp tới.” Anh Cả Michael John U. Teh người Philippines, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, đã làm chứng rằng việc biết Đấng Cứu Rỗi phải là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, và việc thật sự biết Ngài khác với việc chỉ biết về Ngài.

Phiên Họp Chiều Chủ Nhật

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã loan báo về 20 ngôi đền thờ mới sẽ được xây cất trên khắp thế giới. “Chúng ta hiện đang xây đắp cho tương lai.” Những địa điểm đó là: Oslo, Na Uy, Brussels, Bỉ, Vienna, Úc, Kumasi, Ghana, Beira, Mozambique, Cape Town, Nam Phi, Singapore, Cộng Hòa Singapore, Belo Horizonte, Brazil, Cali, Colombia, Querétaro, México, Torreón, México, Helena, Montana, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, Farmington, New Mexico, Burley, Idaho, Eugene, Oregon, Elko, Nevada, Yorba Linda, California, Smithfield, Utah. Hiện tại, có 41 ngôi đền thờ đang được xây cất hoặc tu bổ lại và 21 ngôi đền thờ mới đã được làm lễ động thổ năm ngoái.

Trong bài nói chuyện của mình, Chủ Tịch Dallin H. Oaks Thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã làm chứng rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ được soi dẫn từ thiên thượng và khuyến khích các tín hữu duy trì và bảo vệ các nguyên tắc của nó. Anh Cả Ronald A. Rasband dạy rằng “Chúa thực hiện các phép lạ để nhắc nhở chúng ta về quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, sự giúp đỡ của Ngài từ các tầng trời với kinh nghiệm trần thế của chúng ta, và sự mong muốn của Ngài để giảng dạy điều quý giá nhất.” Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Cả Timothy J. Dyches, đã làm chứng rằng ánh sáng thuộc linh của Đấng Cứu Rỗi quan trọng không kém ánh sáng mặt trời dành cho mọi sự sống trên trái đất. Ánh sáng của Đấng Ky Tô, thường được gọi là lương tâm, dẫn đến sự tiếp nhận ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, là nguồn sáng lớn nhất từ Cha Thiên Thượng trong cuộc sống trần thế.

Anh Cả D. Todd Christofferson dạy rằng “Việc tuân theo các nguyên tắc và lệnh truyền của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mỗi ngày là đường lối hạnh phúc nhất và thỏa mãn nhất trong cuộc đời.” Anh Cả Alan R. Walker, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương đang phục vụ tại Guatemala, đã nói trong một sứ điệp đã được thu lại trước rằng “Khi chúng ta quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che, khi chúng ta hy sinh và phục vụ và làm cho đền thờ trở nên quan trọng trong cuộc sống chúng ta, thì Chúa đang thực sự xây dựng chúng ta—Ngài đang xây dựng dân giao ước của Ngài.”Anh Cả David A. Bednar đã mời Các Thánh Hữu Ngày Sau “hãy học hỏi, sống theo, và yêu thích các nguyên tắc ngay chính.” Ông đã làm chứng rằng “chỉ có các lẽ thật phúc âm mới có thể cho phép chúng ta ‘vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta’ để tiến bước trên con đường giao ước và ‘thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế, và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra’.”